sealing test nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sealing test nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sealing test giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sealing test.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sealing test

  * kỹ thuật

  điện:

  thử độ kín

  điện lạnh:

  thử nghiệm độ kín