sealing machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sealing machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sealing machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sealing machine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sealing machine

  * kinh tế

  máy bao gói

  * kỹ thuật

  máy đóng kín (bao bì)

  máy hàn