sealing tape nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sealing tape nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sealing tape giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sealing tape.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sealing tape

    * kinh tế

    băng keo niêm phong