sealing coat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sealing coat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sealing coat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sealing coat.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sealing coat

  * kỹ thuật

  lớp bít kín

  lớp cách nước

  lớp chống thấm

  hóa học & vật liệu:

  lớp sơn bịt kín

  lớp sơn phủ kín