sealing compound nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sealing compound nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sealing compound giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sealing compound.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sealing compound

  * kỹ thuật

  chất bít kín

  chống thấm

  xây dựng:

  hỗn hợp trám kín

  hợp chất bít kín

  keo trét

  ma tít hàn kẽ

  ma tít trét kẽ

  điện lạnh:

  hợp chất bịt kín (tránh khí và ẩm)

  cơ khí & công trình:

  keo trét kín

  toán & tin:

  keo trét, mát-tít