safety margin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

safety margin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm safety margin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của safety margin.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • safety margin

  * kinh tế

  giới hạn an toàn

  * kỹ thuật

  chỉ số an toàn

  giới hạn an toàn

  điện tử & viễn thông:

  ngưỡng an toàn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • safety margin

  Similar:

  margin of safety: the margin required in order to insure safety

  in engineering the margin of safety is the strength of the material minus the anticipated stress

  Synonyms: margin of error