primary phase nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

primary phase nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm primary phase giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của primary phase.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • primary phase

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  pha ban đầu

  vật lý:

  pha sơ cấp