primary fluid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

primary fluid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm primary fluid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của primary fluid.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • primary fluid

  * kỹ thuật

  môi trường lạnh sơ cấp

  hóa học & vật liệu:

  chất lỏng (làm lạnh) ban đầu

  điện lạnh:

  chất lưu sơ cấp