positive muon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

positive muon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm positive muon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của positive muon.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • positive muon

    Similar:

    antimuon: the antiparticle of a muon; decays to positron and neutrino and antineutrino

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).