positive mold nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

positive mold nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm positive mold giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của positive mold.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • positive mold

  * kỹ thuật

  khuôn chủ động

  hóa học & vật liệu:

  khuôn đúc trọn vẹn (chất dẻo)

  khuôn dương