positive slope nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

positive slope nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm positive slope giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của positive slope.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • positive slope

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    độ dốc dương