positive signs nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

positive signs nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm positive signs giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của positive signs.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • positive signs

    * kinh tế

    tín hiệu tích cực