positive beam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

positive beam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm positive beam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của positive beam.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • positive beam

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    chùm (mang điện) dương