positive twist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

positive twist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm positive twist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của positive twist.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • positive twist

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    độ xoắn dương