positive logic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

positive logic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm positive logic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của positive logic.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • positive logic

    * kỹ thuật

    điện:

    tử logic dương