positive shift nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

positive shift nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm positive shift giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của positive shift.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • positive shift

    * kinh tế

    chuyển đổi tích cực