positive sign nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

positive sign nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm positive sign giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của positive sign.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • positive sign

    * kỹ thuật

    y học:

    dấu dương