positive print nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

positive print nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm positive print giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của positive print.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • positive print

    * kỹ thuật

    bản in dương

    dương bản in