positive ore nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

positive ore nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm positive ore giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của positive ore.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • positive ore

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    quặng khai thác được