positive+ nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

positive+ nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm positive+ giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của positive+.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • positive+

    * kỹ thuật

    dương (

    +)