positiveness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

positiveness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm positiveness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của positiveness.

Từ điển Anh Việt

 • positiveness

  /'pɔzətivnis/ (positivity) /,pɔzi'tiviti/

  * danh từ

  sự xác thực, sự rõ ràng

  sự quả quyết, sự khẳng định, sự chắc chắn

  giọng quả quyết, giọng dứt khoát

Từ điển Anh Anh - Wordnet