positive rake nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

positive rake nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm positive rake giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của positive rake.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • positive rake

    * kỹ thuật

    góc trước dương (của dao)