phase change nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phase change nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phase change giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phase change.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • phase change

    * kỹ thuật

    sự biến đổi pha

    hóa học & vật liệu:

    đổi pha

Từ điển Anh Anh - Wordnet