phaseolin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phaseolin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phaseolin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phaseolin.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • phaseolin

    * kinh tế

    phazeolin