phase error nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phase error nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phase error giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phase error.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • phase error

  * kỹ thuật

  sai số định pha

  điện:

  lỗi pha

  toán & tin:

  sai số pha