phase area nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phase area nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phase area giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phase area.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • phase area

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    diện tích pha