phaseolus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phaseolus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phaseolus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phaseolus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • phaseolus

    herbs of warm regions including most American beans

    Synonyms: genus Phaseolus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).