genus phaseolus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus phaseolus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus phaseolus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus phaseolus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus phaseolus

    Similar:

    phaseolus: herbs of warm regions including most American beans

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).