phaseolus aconitifolius nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phaseolus aconitifolius nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phaseolus aconitifolius giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phaseolus aconitifolius.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • phaseolus aconitifolius

    Similar:

    moth bean: East Indian legume having hairy foliage and small yellow flowers followed by cylindrical pods; used especially in India for food and forage and as a soil conditioner; sometimes placed in genus Phaseolus

    Synonyms: Vigna aconitifolia

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).