phase bridge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phase bridge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phase bridge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phase bridge.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • phase bridge

    * kỹ thuật

    đo lường & điều khiển:

    cầu đo pha