phase in nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phase in nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phase in giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phase in.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • phase in

    introduce gradually

    Antonyms: phase out

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).