phase jitter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phase jitter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phase jitter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phase jitter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • phase jitter

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  biến động pha

  toán & tin:

  sự nhiễu pha

  sự rung pha