phase ph nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phase ph nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phase ph giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phase ph.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • phase ph

    * kỹ thuật

    giai đoạn

    thời kỳ