phase advance nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phase advance nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phase advance giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phase advance.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • phase advance

  * kỹ thuật

  sự sớm pha

  điện:

  độ sớm pha

  điện lạnh:

  sớm pha