phase shift nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phase shift nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phase shift giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phase shift.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • phase shift

  * kỹ thuật

  độ dịch chuyển pha

  độ dịch pha

  độ lệch pha

  độ trễ pha

  góc lệch pha

  lệch pha

  sự dịch pha

  sự lệch pha

  điện tử & viễn thông:

  dịch chuyển pha

  y học:

  sự dịch chuyển pha

  toán & tin:

  sự đổi pha

  hóa học & vật liệu:

  sự thay đổi pha