historic present nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

historic present nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm historic present giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của historic present.

Từ điển Anh Việt

  • historic present

    * danh từ

    (ngữ pháp) thì hiện tại đơn giản dùng để kể chuyện lịch sử cho sinh động hơn