historical cost nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

historical cost nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm historical cost giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của historical cost.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • historical cost

  * kinh tế

  giá ban đầu

  giá gốc

  giá gốc (chi phí ban đầu)

  giá lịch sử

  nguyên giá

  phí tổn gốc

  phí tổn lịch sử

  phí tổn nguyên thủy