historic (al) monument nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

historic (al) monument nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm historic (al) monument giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của historic (al) monument.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • historic (al) monument

    * kỹ thuật

    di tích lịch sử