family winteraceae nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

family winteraceae nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm family winteraceae giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của family winteraceae.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • family winteraceae

    Similar:

    winteraceae: small family of chiefly tropical shrubs and trees of genera Drimys and Pseudowintera; sometimes included in Magnoliaceae

    Synonyms: winter's bark family

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).