family tettigoniidae nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

family tettigoniidae nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm family tettigoniidae giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của family tettigoniidae.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • family tettigoniidae

    Similar:

    tettigoniidae: long-horned grasshoppers; katydids

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).