family staphylaceae nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

family staphylaceae nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm family staphylaceae giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của family staphylaceae.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • family staphylaceae

    Similar:

    staphylaceae: a family of dicotyledonous plants of order Sapindales found mostly in the north temperate zone

    Synonyms: bladdernut family

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).