family sittidae nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

family sittidae nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm family sittidae giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của family sittidae.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • family sittidae

    Similar:

    sittidae: nuthatches

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).