family ranidae nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

family ranidae nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm family ranidae giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của family ranidae.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • family ranidae

    Similar:

    ranidae: a family nearly cosmopolitan in distribution: true frogs

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).