family plantaginaceae nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

family plantaginaceae nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm family plantaginaceae giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của family plantaginaceae.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • family plantaginaceae

    Similar:

    plantaginaceae: cosmopolitan family of small herbs and a few shrubs; most are troublesome weeds

    Synonyms: plantain family

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).