family orectolobidae nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

family orectolobidae nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm family orectolobidae giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của family orectolobidae.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • family orectolobidae

    Similar:

    orectolobidae: nurse sharks and carpet sharks

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).