family lamnidae nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

family lamnidae nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm family lamnidae giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của family lamnidae.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • family lamnidae

    Similar:

    lamnidae: oceanic sharks

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).