family isuridae nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

family isuridae nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm family isuridae giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của family isuridae.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • family isuridae

    Similar:

    isuridae: in some classifications another name for the family Lamnidae

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).