family discoglossidae nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

family discoglossidae nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm family discoglossidae giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của family discoglossidae.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • family discoglossidae

    Similar:

    discoglossidae: family of Old World toads having a fixed disklike tongue

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).