family dilleniaceae nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

family dilleniaceae nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm family dilleniaceae giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của family dilleniaceae.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • family dilleniaceae

    Similar:

    dilleniaceae: chiefly tropical shrubs and trees and climbers having leathery leaves or flattened leaflike stems: genera Dillenia and Hibbertia

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).