family daubentoniidae nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

family daubentoniidae nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm family daubentoniidae giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của family daubentoniidae.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • family daubentoniidae

    Similar:

    daubentoniidae: comprising solely the aye-aye

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).